Föreningarna KFUK och KFUM byggde tillsammans huset i kvarteret Rosenbusken som stod klar 1972. Byggnaden var först studenthem under terminerna och hotell under sommaren men är sedan den 15 maj 1978 hotell på heltid. Namnet Kom Hotel kommer av bokstäverna K (Kvinna) och M (Man) i föreningarnas namn. Båda föreningarna hade länge drivit olika typer av hotellverksamhet, till exempel byggde KFUM hotellet i korsningen Birger Jarlsgatan/Snickarbacken som stod klart 1910 och som idag är Hotel Crystal Plaza.

Det röda hotellet på Döbelnsgatan. En fasad fylld av veck. Ett modernt Best Western. Historien sträcker sig dock längre bak i tiden än vad en kan tro. 

Redan 1891 donerade David Carnegie inte mindre än 20 000 kronor för att KFUM skulle kunna bygga en föreningsbyggnad. Donationen skedde emellertid på villkoret att projektet skulle dra igång inom fem års tid, ett tidspress som gjorde att många medlemmar gick in med egna donationer. 1895 lämnades tomten på Birger Jarlsgatan 35 över och på den stod då "ett ruckel av värsta slag".  Rucklet revs, prins Carl lade första grundstenen, och 1898 stod föreningsbygget klart. Det var dock inte förrän 1910 som hotelldelen – Hotell Excelsior – tillkom. På 60-talet blev reparationsbehovet för stort, byggnaden och tomten såldes, och planerna på det nya hotellet uppstod.  

Hotel Excelsior. Bild: Ferdinand Flodin

Röd ädelputs med tydligt liv*

"HOTELL KoM Både KFUK och KFUM hade tidigare haft hotell- och uthyrningsverksamhet samt vandrar hem. 1972 startades nu ett gemensamt hotell i Rosenbusken. Man lånade K-et och M-et från de tidigare föreningsnamnen oh bildade sommaren 1972 Hotell KoM. Från början som studenthem under terminerna och med vanlig hotellverksamhet under sommaren. Detta slog mycket väl ut. Sedan den 15 maj 1978 drivs nu Hotell KoM som ett året-runt-hotell. Hotellet har med tiden skaffat sig ett gott anseende både inom och utom landet. Det besöks ofta av utländska grupper och anlitas varje år som kongresshotell. Hotellet är idag en av de ekonomiska grundförutsättningarna för föreningens verksamhet, mycket tack vare en driftig hotellchef nästan ända från starten: Jon Konijdendjik." 
Ur: Arvet de gav oss – KFUK-KFUM Centrals jubileumsbok fr. 1985  
Text: Olof Björklund och Inga Olofson 
Idag: Best Western Kom Hotel Stockholm en kommersiell verksamhet med inriktning hotell och konferens. 

Ni som är bekanta med Kom Hotel Stockholm ser att det är en del diskrepanser mellan nutid och dåtid. Hotellchefen har exempelvis ändrats, och ändrats igen, och igen. Hotellets namn har fått en mer modern och internationell stavning. I stora drag stämmer dock mycket. Det är den viktigaste ekonomiska grundförutsättningen för föreningen. Det är ett året-runt-(och-dygnet-runt)-hotell. K:et står ännu för "Kvinnor", O:et står ännu för "och", och M:et står ännu för "Män". 

*Bebyggelseregistrets exteriörbeskrevning 

Den veckade fasaden

Den ikoniska fasaden är inte bara vacker utan även praktisk. Vinkeln på vecken skärmar effektivt av ljudet från trafiken på gatan, samtidigt som att fönstrerna är riktade mot S:t Johannes Kyrka för bästa möjliga utsikt. Samtidigt ville KFUM inte att det skulle kosta för mycket, då rummen var menade åt studenter och personer med små medel. Vilket gjorde att fokus inte kunde ligga på stora glaspartier, istället sattes de fönster som finns in högt upp för att maximera ljussläppet söderifrån. Plus att det gjorde rummen mer lättmöblerade. En extra bonus är att vecken skjuter ut ovanför trottoaren, vilket ger varje rum extra "gratis" yta.

Best Western Kom Hotel Stockholm

Epost: info@komhotel.se
Telefon: 08-412 23 00

Best Western Kom Hotel Stockholm   
Döbelnsgatan 17 111 40 Stockholm
Epost: info@komhotel.se
 
Summa: ...kr
Each Best Western® branded hotel is independently owned and operated. © 2002-2023 Best Western International, Inc. All rights reserved.
Integritets och Cookie policy
Genom att du besöker och använder vår hemsida eller dess tjänster förstår du och accepterar hur vi hanterar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.